Noutăți

Lansare eveniment
Lansare proiect

Evenimentul de lansare al proiectului

Rezultate
Cariere

Vă rugăm accesați secțiunea cariere

Contactați-ne
Contactați-ne

Utilizând secțiunea de contact

 

Beneficiar: Unitatea Executivă pentru 
Finanțarea Învățământului Superior, 
a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
Partener: Ministerul Educaţiei 

Valoare proiect: 29.777.373,37 LEI
Valoarea cofinanţării UE: 28.828.861,87 LEI

Obiectiv general

Dezvoltarea şi implementarea de măsuri sistemice în învăţământul terţiar pentru creşterea nivelului calităţii în învăţământului superior şi adaptarea universităţilor la cerinţele pieţei muncii inclusiv standardele internaţionale

trending_up

Creşterea accesului

parcursului şi finalizării studiilor, în special pentru studenţii din categorii vulnerabile, prin elaborarea de studii, politici publice şi dezvoltarea de instrumente de monitorizare a tranziţiei în învăţământul superior

Îmbunătăţirea calităţii

și a relevanței învățământului superior, prin implementarea unor măsuri specifice de creștere a gradului de internaționalizare respectiv promovarea ofertei educaționale

assessment

Îmbunătăţirea calităţii utilizării datelor

în procesele de fundamentare a deciziei publice, prin dezvoltarea de studii şi instrumente specifice

Susţinerea sistemică

a conectivităţii mediului academic cu mediul socio-economic prin identificarea profesiilor emergente din România la orizontul 2030

Studii

Realizarea unor serii de studii de importanţă majoră pentru sistemul de învăţământ superior românesc

Creșterea angajabilității

Implementarea unor activităţi menite să ducă la creşterea angajabilităţii absolvenţilor de învățământ superior românesc

Politici bazate pe evidențe

Dezvoltarea instrumentelor şi a competenţelor pentru fundamentarea deciziilor şi a politicilor pe date

 

Resurse

Study in Romania
Platforma BRAINMAP
Platforma UDiManager
Platforma EVoC
Platforma ERRIS
Platforma ERRIS
 

Date de contact

  • Strada Academiei 39-41 București 010013 
  • +40 21 307 1918
  • pocu-intl@uefiscdi.ro
  • https://www.uefiscdi.ro