Obiectivul general al proiectului:

Dezvoltarea şi implementarea de măsuri sistemice în învăţământul terţiar pentru creşterea nivelului calităţii în învăţământul superior şi adaptarea universităţilor la cerinţele pieţei muncii, inclusiv la standardele internaţionale. 

Creşterea accesului

parcursului şi finalizării studiilor, în special pentru studenţii din categorii vulnerabile, prin intermediul a cinci studii, a unui cadru de politică publică şi a unui instrument de monitorizare a tranziţiei în învăţământul superior.

account_balance

Îmbunătăţirea calităţii

şi a relevanţei învăţământului superior, prin creşterea gradului de internaţionalizare, implementând activităţi specifice.

Susţinerea sistemică

a conectivităţii mediului academic cu mediul socio-economic, prin identificarea profesiilor emergente din România la orizontul 2030.

trending_up

Îmbunătăţirea calităţii utilizării datelor

în procesele de fundamentare a deciziei publice, prin dezvoltarea de studii şi instrumente specifice.